English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Om Asbest 

Asbest har i stor utstrekning blitt benyttet i bygningsmateriale som eksempelvis plastmatter, rørisolasjon, takpapp, fugemasse m.m. Asbest er svært helsefarlig og ble forbudt i Norge 1985. Ved riving eller renovering av boliger som ble bygget innen 1985 kan det være relevant og utføre asbestanalyse.

Asbest er en gruppe silikatmineraler som danner lange, tynne fibre og har mange gode egenskaper

 • God strekkmotstand
 • Meget god termisk og elektrisk isoleringsevne
 • Kjemisk resistans
 • Stor spesifikk overfalte som gir gode adsorberende egenskaper
 • Finnes fortsatt i gamle bygg, selv om forbudt å bruke asbestholdig materiale i Norge i 1985. Ved rehabilitering eller riving av bygninger som er bygget før 1985 er det derfor viktig å teste materialet for asbest. Prøvene bør tas av egnet personale.

Prøvetaking
Dersom du føler deg trygg på å ikke bli eksponert for eventuelle fibre, kan du ta prøven selv ved å følge denne instruksen: https://www.alsglobal.no/media-no/pdf/SOP-0783.pdf, eller du kan ta kontakt med kvalifisert personell for å få utført prøvetakingen. For å komme i kontakt med disse kan vi anbefale å ta kontakt med noen som er medlem av Asbestforum: www.asbestforum.no, eller Forum for miljøkartlegging- og sanering: https://www.miljokartlegging.com/.

Er asbest farlig?
Det er ved innånding av asbestfibrene at asbest er farlig for mennesker, det er derfor viktig å behandle materiale som kan inneholde asbest med varsomhet. Hvis asbestfibrene frigjøres og man får de inn i lungene kan man utvikle asbestose. Les mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/

Pakking og emballering: bruk alltid dobbelt lag med plastposer ved innpakking av materiale som kan inneholde asbest. Poser kan bestilles her: Bestill emballasje (alsglobal.no)

Har du behov for flere analyser i løpet av et år så kan du be om et tilbud med redusert pris ved å kontakte marketing.on@alslglobal.com med estimert antall prøver per år og hyppighet på prøvene (hvor mange prøver som kommer samtidig).

ALS tilbyr akkreditert asbestanalyse. ALS er akkrediterte av Norsk Akkreditering for analyse av asbest med SEM. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel på de analysene som leveres.

 • Plastmatter
 • Rørisolasjon
 • Svartlim
 • Flislim og fugemasse
 • Vinduskitt
 • Fasade- og takplater (Eternitt)
 • Takpapp

 

 

Tre enkle steg :

1

Velg analyse

Velg og betal analyse av asbest i din prøve

2

Pakk og returner prøven til laboratoriet 

Legg prøven i posene vi sendte deg og returner prøven i den prefrankerte konvolutten.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.