English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
Bestill nå

Tre enkle steg :

1

Velg analyser

Velg og betal for analyse. Vi sender prøvetakingsemballasje.

2

Pakk og returner prøven til laboratoriet

Ta prøven og returner motatt emballasje.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.


Om tilbudet

ALS tilbyr akkreditert asbestanalyse for privatpersoner - Bestilling og betaling online.

ASBESTSANERING BØR UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL!
Vær obs på at prøvetaking kan frigjøre mikroskopiske asbestfibre i luften!
ALS Laboratory Group tar ikke ansvar for eventuelle helseskader som oppstår i forbindelse med privat sanering av asbest.

Denne tjenesten retter seg til privatkunder som ønsker å analysere materialprøver for å sjekke hvorvidt de inneholder asbest eller ikke, eller gjøre en kontroll av støv for å se om det inneholder asbest eller ikke.

 

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

For innsending av prøver med Bedriftspakke benytt
følgende adresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 Oslo