English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
Bestill nå

Tre enkle steg :

1

Velg analyse

Velg og betal analyse av asbest i din prøve

2

Pakk og returner prøven til laboratoriet

Legg prøven i posene vi sendte deg og returner prøven i den prefrankerte konvolutten.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.


Om tilbudet

ALS tilbyr akkreditert asbestanalyse for privatpersoner - Bestilling og betaling online.

ASBESTSANERING BØR UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL!
Vær obs på at prøvetaking kan frigjøre mikroskopiske asbestfibre i luften!
ALS Laboratory Group tar ikke ansvar for eventuelle helseskader som oppstår i forbindelse med privat sanering av asbest.

Denne tjenesten retter seg til privatkunder som ønsker å analysere materialprøver for å sjekke hvorvidt de inneholder asbest eller ikke, eller gjøre en kontroll av støv for å se om det inneholder asbest eller ikke.