English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Prosedyre

1.

Bestill en analyse av asbest via handlevognen og betal med kort.

Via e-post får du en ordrebekreftelse med et referansenummer. ALS sender deg et kit med poser til prøver (to stykker per prøve som bestilles), og en prefrankert konvolutt.

2.

Ta en prøve av det du minstenker kan inneholde asbest (plastmatte 3*3 cm, flis/fuge 3-5 cm, løst materiale: cirka en spiseskje). Legg prøven i den ene posen og merk denne med ønsket prøvenavn og den andre posen som ytterpose. Legg prøven i returkonvolutten og post denne til ALS.  

OBS! Asbest er helsefarlig ved innånding. Benytt aller helst støvmaske av minst klasse P2. Teip igjen prøvetakingsstedet etter , og rengjør hele det aktuelle rommet godt. Om du ikke bruker hansker, vask også hendene godt.

3.

Når vi har mottatt prøven din starter vi på analyseprosessen. Analyseresultatet sendes via e-post og er klart innen 5 arbeidsdager.

Tre enkle steg :

1

Velg analyse

Velg og betal analyse av asbest i din prøve

2

Pakk og returner prøven til laboratoriet 

Legg prøven i posene vi sendte deg og returner prøven i den prefrankerte konvolutten.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.